Diller

Genel Bilgi

 

 

                                      

                        

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1967 yılında F.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin ilk kurulan bölümlerinden biridir. Başlangıçta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden  gelen öğretim üyelerince yürütülen ders ve uygulamalar 40 yıllık gelişim süreci içerisinde tamamen kendi elemanları tarafından yerine getirilir bir duruma ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde bölümün teknik olanakları ve sahip olduğu laboratuar ve cihazlar da çağdaş bir eğitim için gerekli düzeye gelmiştir.

Eğitim ve öğretim bağımsız İnşaat Bölümü binasında sürdürülmektedir. Toplam yerleşim alanı 3276 m2 olan bu binada 5 sınıf, 2 laboratuar ve 50 bilgisayar donanımlı bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Sınıfların toplam alanı 975 m2, laboratuar alanlarının toplamı ise 508 m2 dir. Bölüm içinde öğretim elemanları ile idari personelin görev yaptıkları iki katlı bir hizmet binası vardır. Ayrıca Ekim 1995’te temeli atılmış ve 1998/99 Güz döneminde hizmete girmiş uygulama ve araştırma laboratuarları ile birlikte öğretim elemanı odaları bulunan Hidrolik Laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuar İnşaat Mühendisliği bölümü ana binasından bağımsız olup, toplam 3400 m2 toplam alana sahip ve üç katlıdır.Labaratuardaki cihazlar; 1995’de alınan ingiliz kredisiyle bölüme kazandırılmıştır.

Geoteknik Laboratuvarı

Hidrolik Laboratuvarı

Ulaştırma Laboratuvarı

Yapı Laboratuvarı

 

Türkçe