Diller

Egitim Amaclari

İnşaat Mühendisliği  eğitimi sürecinde aldıkları kuvvetli matematik ve fizik altyapısı ile mesleki ve sosyal konularda yeterli düzeydeki kazanımları sonucunda öğrencilerimizin, mezuniyetlerini izleyen 5 yıl içerisinde, aşağıda belirtilen özelliklerden en az birine sahip olması amaçlanmaktadır:

  • Ülkemizin önde gelen kamu ve özel kuruluşlarının Ar-Ge, üretim, planlama, işletme ve benzeri birimlerinde çalışıyor olmak,
  • Ulusal veya uluslar arası bilimsel ve teknolojik projelerde yer almak,
  • Kendi öncülüğünde veya ortaklıklar halinde ulusal/uluslar arası ticari hayata atılmış olmak,
  • Yurtiçi/Yurtdışı üniversitelerde kariyer yapmak,
  • Alanında çağın ihtiyaçlarına göre profesyonel rol üstlenmek.
Türkçe