Diller

Eğitim Türü ve Hedefleri

Program Bilgileri
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)  Prof. Dr. M. Emin EMİROĞLU
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü  
   
Bölüm Sekreteri  Bölüm Sekreteri(birim öğrenci işleri) Mehmet CİPLİ
Süresi (Yıl)  4
Azami Süresi (Yıl)  7
Kontenjanı  80
   
Staj Durumu  Yok
Mezuniyet Ünvanı  İNŞAAT MÜHENDİSİ/CIVIL ENGINEER
ÖSYM Tipi  MF4
 
Tarihçe
İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1967 yılında F.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin ilk kurulan bölümlerinden biridir. Başlangıçta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen öğretim üyelerince yürütülen ders ve uygulamalar yaklaşık 50 yıllık gelişim süreci içerisinde tamamen kendi elemanları tarafından yerine getirilir bir duruma ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde bölümün teknik olanakları ve sahip olduğu laboratuar ve cihazlar da çağdaş bir eğitim için gerekli düzeye gelmiştir. Eğitim ve öğretim bağımsız İnşaat Bölümü binasında sürdürülmektedir. Toplam yerleşim alanı 3276 m2 olan bu binada 5 sınıf, 2 laboratuar ve 50 bilgisayar donanımlı bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Sınıfların toplam alanı 975 m2, laboratuar alanlarının toplamı ise 508 m2 dir. Bölüm içinde öğretim elemanları ile idari personelin görev yaptıkları iki katlı bir hizmet binası vardır. Ayrıca Ekim 1995’te temeli atılmış ve 1998/99 Güz döneminde hizmete girmiş uygulama ve araştırma laboratuarları ile birlikte öğretim elemanı odaları bulunan Hidrolik Laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuar İnşaat Mühendisliği bölümü ana binasından bağımsız olup, toplam 3400 m2 toplam alana sahip ve üç katlıdır.Labaratuardaki cihazların önemli bir kısmı 1995’de alınan ingiliz kredisiyle bölüme kazandırılmıştır. Ayrıca bölüm öğretim üyelerince tamamlanan TÜBİTAK ve DPT projeleri ile önemli cihazların bölüme kazandırılması sağlanmıştır.
 
Kazanılan Derece
"İnşaat Mühendisi" ünvanı

Kabul Koşulları
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar İnşaat Mühendisliği Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İnşaat Mühendisliği Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Ayrıca İnşaat Mühendisliği Bölümüne Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır. Ayrıca ikili anlaşma yapılan Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden üniversite senato kararına göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş
Lisans mezunu olan biri Yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrenci programdan mezun olabilmek için minimum 240 AKTS kredi ders almalı, minimum 2.00 genel not ortalaması olmalı ve hiç bir FF notu bulunmamalıdır.
 
İstihdam Olanakları
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Demiryolları, İl özel idareleri ve Belediyeler bünyelerinde önemli sayıda inşaat mühendisi bulunduran kamu kuruluşlarıdır. Mezunlar, kendi şirketlerini kurarak proje çizimi ve uygulamalarını yapabilmenin yanında yurt içi ve yurt dışındaki özel şirketlerde saha mühendisi, büro mühendisi, şantiye şefi gibi çeşitli pozisyonlarda kendilerine yer bulabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme üniversite senatosu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanır. Her ders için bir ara ve bir genel ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar yazılı olarak uygulanır ancak gerekli görüldüğünde sözlü ya da grup çalışması olarak yapılmaktadır. Ayrıca bazı derslerde proje uygulamaları bulunmaktadır. Ders geçme notu ile ara ve genel sınav notlarının genel başarıya etki oranları müfredata göre değişmektedir. Tüm öğrenciler mezuniyet koşullarının bir parçası olarak stajını tamamlamak zorundadır. Öğrenciler stajını iki ayrı dönem halinde en az 40 iş günü olması koşulu ile tamamlamalıdır. Staj değerlendirilmesinde öğrencilerin hem staj raporu yazmak ve sözlü olarak sunma zorunluluğu vardır. Staj sunumlarında öğrencinin performansını her komite ayrı ayrı değerlendirir ve öğrenci için ortalama bir not belirlenir. Değerlendirme faktörleri AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FF 0.0 dır.

 

Türkçe