Diller

Eğitim Amaçları

İnşaat Mühendisliği eğitimi sürecinde aldıkları kuvvetli matematik ve fizik altyapısı ile mesleki ve sosyal konularda yeterli düzeydeki kazanımları sonucunda öğrencilerimizin, mezuniyetlerini izleyen beş yıl içerisinde, aşağıda belirtilen özelliklerden en az birine sahip olması amaçlanmaktadır:

  • Ülkemizin önde gelen kamu ve özel kuruluşlarının Ar-Ge, üretim, planlama, işletme ve benzeri birimlerinde çalışıyor olması,
  • Ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik projelerde yer alması,
  • Kendi öncülüğünde veya ortaklıklar halinde ulusal/uluslar arası ticari hayata atılmış olması,
  • Mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleğini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde yapması,
  • Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için Ülkemizde veya yurtdışında yüksek lisans, doktora eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi beklenmektedir.
Türkçe