Diller

Yeni Mezun Anketi

Mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet onay işleminin gerçekleştirilmesi için, ekte sunulan anketi doldurup İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.  Anket 

Türkçe