Diller

Akademik Personel

 

AKADEMİK PERSONEL

 Geoteknik Anabilim Dalı

Doç. Dr. H. Suha AKSOY

E-posta: saksoy@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5409

Kişisel web sayfası

Researcher ID: H-3822-2018

Dr. Öğr. Üye. Mesut GÖR

E-posta: mesutgor@gmail.commgor@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5406

Kişisel web sayfası

Researcher ID: A-1382-2018

Arş. Gör. Ahmet Tuğşat ŞİMŞEK

E-posta: atsimsek@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-

Kişisel web sayfası

Researcher ID: ABC-8814-2020

 Hidrolik Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Emin EMİROĞLU

E-posta: memiroglu@firat.edu.trmemin.emiroglu@gmail.com

 Telefon: (0424) 2370000-5441

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-9055-2018

Doç. Dr. Nihat KAYA

E-posta: nkaya@firat.edu.trkayanihat@gmail.com

 Telefon: (0424) 2370000-5429

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-9067-2018

Doç. Dr. M. Cihat TUNA

E-posta: mctuna@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5437

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-4898-2018

Arş. Gör. Dr. Mustafa TUNÇ

E-posta: mtunc@firat.edu.tr

Telefon: (0424) 2370000-5427

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-1447-2018

Arş. Gör. Veysi KARTAL

E-posta: vkartal@firat.edu.tr

Telefon: (0424) 2370000-5428

Kişisel web sayfası

Researcher ID: -

 Mekanik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yusuf CALAYIR

E-posta: ycalayir@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5416

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-4820-2018

Doç. Dr. Muhammet KARATON

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

E-posta: mkaraton@firat.edu.trmkaraton@msn.com

 Telefon: (0424) 2370000-5417

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-4734-2018

Doç. Dr. Erkut SAYIN

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

E-posta: esayin@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5412

Dr. Öğr. Üye. Sedat SAVAŞ

E-posta: ssavas@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5411

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-4725-2018

Dr. Öğr. Üye. Ayşe Ruşen DURUCAN

E-posta: ardurucan@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5422

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-5028-2018

Arş. Gör. Musa YETKİN

E-posta: musayetkin@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5426

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-9387-2018

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAMBAY

E-posta: ecambay@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5436

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-5050-2018

Arş. Gör. Dursun BAKIR

E-posta: dbakir@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5421

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-2686-2018

 

Arş. Gör. Erkin EREN

E-posta: eeren@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5454

Kişisel web sayfası

Researcher ID: -

Arş. Gör. Ömer Faruk TAŞ

E-posta: oftas@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5455

Kişisel web sayfası

Researcher ID: -

Arş. Gör. Ömer Faruk OSMANLI

E-posta: ofosmanli@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-

Kişisel web sayfası

Researcher ID: -

  Ulaştırma Anabilim Dalı

Prof. Dr. Baha Vural KÖK

E-posta: bvural@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5418

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-8383-2018

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

(Rektör Yardımcısı)

E-posta: mehmetyilmaz@firat.edu.trmyilmaz23@gmail.com

 Telefon: (0424) 2370000-5413

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-2296-2018

Prof. Dr. Taner ALATAŞ

(Bölüm Başkanı)

E-posta: talatas@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5401

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-8412-2018

Dr. Öğr. Üye. Erkut YALÇIN

E-posta: erkutyalcin@firat.edu.tr

Telefon: (0424) 2370000-5448

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-2299-2018

Arş. Gör. Özge ERDOĞAN YAMAÇ

E-posta: ozgeerdogan@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5415

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-5807-2018

 Yapı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zülfü Çınar ULUCAN

(Mimarlık Fakültesi Dekanı)

E-posta: zculucan@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5420

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-1742-2018

Prof. Dr. Ragıp İNCE

E-posta: rince@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5402

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-8199-2018

Doç. Dr. Kürşat Esat ALYAMAÇ

(Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

E-posta: kealyamac@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5407

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-7543-2018

Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ

E-posta: mkaratas@firat.edu.tr

 Telefon: (0424) 2370000-5419

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-8212-2018

Dr. Öğr. Üye. Hümeyra ŞAHİN

E-posta: hsahin@firat.edu.trhumeyrashn@gmail.com

 Telefon: (0424) 2370000-5438

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-8764-2018

Öğr. Gör. A. Tevfik BİLDİK

E-posta: tbildik@firat.edu.trtbildik@hotmail.com

 Telefon: (0424) 2370000-5408

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-4722-2018

Arş. Gör. Dr. Esra TUĞRUL TUNÇ

E-posta: esratugrul@firat.edu.tressra.tugrul@gmail.com

 Telefon: (0424) 2370000-5430

Kişisel web sayfası

Researcher ID: W-1419-2018

Arş. Gör. Ozan İNCE

E-posta: o.ince@firat.edu.tr

       Telefon: (0424) 2370000-5449

Kişisel web sayfası

Researcher ID: V-9896-2018

Arş. Gör. Muhammed ULUCAN

E-posta: mulucan@firat.edu.tr

       Telefon: (0424) 2370000-

Arş. Gör. Burak AYYILMAZ

E-posta: bayyilmaz@firat.edu.tr

       Telefon: (0424) 2370000-5445

Kişisel web sayfası

Researcher ID: -

 

Emekli Öğretim Üyeleri:

Prof. Ali Sayıl ERDOĞAN

Prof. Ahmet TUNA

Prof. Dr. Mualla ÖZTÜRK

Prof. Dr. Necati KULOĞLU

Prof. Dr. Mehmet ÜLKER

Türkçe