Diller

İnşaat mühendisliği neden önemlidir?

Oldukça tercih edilen bölümlerden biri olan ve her geçen yıl kontenajanı artan İnşaat Mühendisliği; insanların temel ihtiyacı olan barınmayı sağlamaktadır. Hayatı kolaylaştırarak insanların hayatlarını daha sağlıklı bir biçimde yürütmesini sağlamayı ve insan hayatının kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. İnsanların günlük hayatının bir parçasıdır ve bununla birlikte insan hayatını doğrudan etkileyen yolların, su kanallarının ve binaların tasarımdan yapımına kadar her aşamada yer almaktadır. Hem sahada ve hem de ofis ortamında çalışma imkânı sunmaktadır. Çok çeşitli alanlarda görev yapan insanlarla birlikte çalışma olanağı sunmaktadır. Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimler doğrultusunda yeni fikirler geliştirilerek toplumsal yaşamı şekillendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Kolektif bir çalışma, planlama, tasarım ve uygulama konularında faydalı bilgiler sunabilmektedir. Gerçek hayata ilişkin çevresel, finansal, hukuksal ve etik konularla yakından ilgilidir. Halk sağlığı ve insanların güvenliği gibi somut problemleri çözebilmektedir Dünyanın her yerinde çalışma imkanı bulabilmektedir, iyi bir kariyer kazandırabilmektedir.

İnşaat Mühendisliği programının amacı; geoteknik, mekanik, hidrolik, ulaştırma ve yapı bilim dallarında yeterli bilgiye sahip, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, yenilikçi, girişimci, araştırıcı, sorgulayıcı ve karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, iletişime açık, takım çalışması yapabilen, etik bilincine ve yöneticilik yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisliği eğitimi sürecinde aldıkları kuvvetli matematik ve fizik altyapısı ile mesleki ve sosyal konularda yeterli düzeydeki kazanımları sonucunda öğrencilerimizin, mezuniyetlerini izleyen 5 yıl içerisinde, aşağıda belirtilen özelliklerden en az birine sahip olması amaçlanmaktadır: Ülkemizin önde gelen kamu ve özel kuruluşlarının Ar-Ge, üretim, planlama, işletme ve benzeri birimlerinde çalışıyor olmak, Ulusal veya uluslar arası bilimsel ve teknolojik projelerde yer almak, kendi öncülüğünde veya ortaklıklar halinde ulusal/uluslar arası ticari hayata atılmış olmak, Disiplin içi veya disiplinler arası takım çalışması yürütmeye ve bireysel çalışmaya yatkın olmak, yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilmek, Hayat boyu öğrenme yaklaşımı içerisinde, kendini geliştirmek üzere çeşitli sertifika ve eğitim programlarına katılmak.

Türkçe