Diller

DUYURU_Öğrenci Kulüpleri Hakkında

     Fakültemiz bölümlerinde aktif olarak yer alan öğrenci kulüplerinin isimleri ve sorumlu öğretim elemanı ile öğrenci başkanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Uzaktan eğitim yapılan bu dönemde, öğrenci kulüplerimizin de uzaktan çeşitli etkinlikler (eğitimler, konuşmacılar, yarışmalar, çalıştaylar vb.) düzenlemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini özellikle kulüp sorumlusu öğrencilerimizden talep etmekteyiz.
 

Türkçe