Diller

Depreme dayanıklı yapı inşa edilmesi kapsamında yürütülen doktora tezi tamamlandı.

     Bölümümüz öğretim elemanı Arş. Gör. Esra TUĞRUL TUNÇ "Yüksek Performanslı Hafif Betonlarda Aderans Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı doktora tezini tamamlayarak Dr. ünvanını almaya hak kazanmıştır. Depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi konusunda büyük katkı sağlayacağı düşünülen bu doktora tez çalışması; Doç. Dr. Kürşat Esat ALYAMAÇ hocamızın yürütücülüğünde, Prof. Dr. Zülfü Çınar ULUCANProf. Dr. Ragıp İNCE ve Dr. Esra TUĞRUL TUNÇ'un araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir. Hocalarımızı tebrik eder, nice büyük başarılar dileriz.